image

Disclaimer

Wie zijn wij ?

Iklaatmenietpluimen.be is een privé initiatief van Kurt Buysse en enkele collega’s/vrienden die vinden dat we de zoveelste prijsverhoging van Telenet niet zomaar hoeven te slikken. Wat oorspronkelijk is ontstaan uit een actie op facebook via de groep “Telenet, wij willen geen prijsverhoging” is nu uitgegroeid tot een massaal onderschreven petitie tegen de aangekondigde prijsverhogingen van Telenet.


Wij hebben geen enkele link met één of meerdere telecomoperatoren.

Om mijn persoonlijke privacy te waarborgen en geen sms’en, telefoons en onaangekondigde bezoeken te krijgen, zal u wel begrijpen dat ik er de voorkeur aan geef, geen adresgegevens, noch mobiel telefoonnummer op deze site te vermelden. De Pers en alle andere geïnteresseerden in ons initiatief kunnen via onze facebookpagina en/of info@iklaatmenietpluimen.be contact opnemen. Wij proberen op alle mails tijdig te reageren.

Disclaimer :

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kurt Buysse, hierna ook “KB” genoemd of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. KB levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal KB de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
KB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@iklaatmenietpluimen.be.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. KB kan niet aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
KB kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. KB verklaart uitdrukkelijk dat hij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van de websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

PRIVACYBELEID
KB hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons gebruikersbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot KB en uitsluitend via info@iklaatmenietpluimen.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel, dan vermelden we uitdrukkelijk aan wie). Conform de wet op de verwerking van persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens.
KB kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

HET GEBRUIK VAN COOKIES
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

 

Terug